แฉ รังนก 10 กระปุก ประโยชน์ได้แค่ ไข่ต้มใบเดียว

รังนก

กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคตั้งคณะทำงานศึกษารังนก ซุปสกัด แฉ รังนก 10 กระปุกมีประโยชน์เท่ากับไข่ต้มใบเดียว หรือ เทียบ พ่วงชาเขียว อย. ขอร้อง ไม่ตั้งตู้ขายในโรงเรียน

ทั้งนี้ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคไทยรักไทย ฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร แถลงอย่างเป็นางการ ในที่ประชุมกรรมาธิการ หลังมีการพิจารณาเครื่องดื่มประเภทรังนก เนื่องจากในเครื่องดื่มรังนกมีเปลือกไม้ลักษณะคล้ายวุ้นเป็นส่วนผสมอยู่ แต่อัตราส่วนของรังนกมีอยู่ประมาณ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าน้อยมาก เป็นสิ่งที่กรรมาธิการห่วง เพราะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อเปรียบเทียบจะพบว่ารังนก 10 กระปุก เท่ากับรับประทานไข่ต้มเพียงใบเดียว

นอกจากนี้ นายวิชาญ ยังกล่าวอีกว่า กรรมาธิการจึงมีมติตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยตั้งให้ นพ.เฉลิมชัย เครืองาม เป็นประธาน เพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าว รวมถึงประเภทซุปไก่สกัดต่าง ๆ ด้วยว่ามีประโยชน์อะไรต่อร่างกายหรือไม่ อีกทั้ง ยังได้ติดตามผลการศึกษาเครื่องดื่มประเภทชาที่มีราคาค่อนข้างสูง แม้ผู้ประกอบการจะลดขนาดของขวดให้เล็กลงแต่ราคายังคงเดิม

ซึ่งจากการเชิญองค์การอาหารและยา (อย.) มาชี้แจงเรื่องดังกล่าว ยังระบุได้ว่า ไม่บริโภคชาเขียว เพราะรู้ว่าชาเขียวไม่มีประโยชน์แต่ก็ยังให้ดื่ม พร้อมกันนี้ ยังได้ทำหนังสือไปถึงโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้ติดตั้งเครื่องเพื่อขายเครื่องดื่มดังกล่าว อีกด้วย

 

 

About Lucky