ยารักษา โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์

จากประสบการณืจริง ยารักษาอาการสมองเสื่อม นั้นจะเป็นยาที่อยู่นอกบัญชี เป็นส่วนใหญ่ เป็นยาจากต่างประเทศ มีราคาแพงมาก เม็ดเฉลี่ยตกเม็ดละกว่า 100 บาท
ในแต่ละวัน ต้องทานประมาณ 2-3 เม็ด แล้วแต่อาการ ซึ่งนับว่าเป็นภาะอย่างมากกับครอบครัว เพราะ อาการสมองเสื่อมไม่สามารถรักษาได้ ทานยาเพื่อชะลอความรุนแรงของโรค ต้องทานตลอดชีวิต อย่างกรณีที่บ้านผม ต้องทานยาวันละ 3 เม็ด ตกค่าใช้จ่ายวันละ เกือบสี่ร้อยบาท ถ้าจ่ายยาจากโรงพยาบาล ของรัฐบาล ถ้าเอกชนผมว่าจะแพงกว่านี้มาก ถ้าต้องการประหยัดค่ายา ลงผมแนะนำปรึกษาแพทย์รักษา ให้ช่วยเขียนในรับรองแพทย์ เพื่อซื้อยา ข้างนอก จากการได้ซื้อยาข้างนอก พบว่าสามารถประหยัดได้กว่า 25% ของค่ายาต่อเดือน
ราคารยาปัจจุบันที่ซื้อนอกโรงพยาบาล Ebixa 10 mg กล่องละ 28 เม็ด/2,280 บาท
Reminyl 16 mg Prolong กล่องละ 28 เม็ด/3530 บาท
ข้อมูลนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวที่ต้องใช้ยาเหล่านี้ครับ ถ้ามีเพื่อนท่านใดมีประสบการณ์ ก็โปรดแชร์ ด้วยครับ หรือถ้าสามารถซื้อยาในราคาถูกกว่านี้ ก็ช่วยแชร์กันครับ

About Lucky