วิธีป้องกันโรคกรดไหลย้อน

รับประทานอาหารปรืมาณน้อยๆ

หลีกเลี่ยงน้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ อาหารรสจัด ไขมันสูง ช๊อกโกแลต

ไม่ใส่เสื้อรัดรูปเกินไปออกกำลังกายสม่ำเสมอ

นอนตะแคงซ้ายและนอนหนุนหัวเตียงให้สูงอย่างน้อน 6  นิ้ว

ไม่ทานมื้อเย็นมาก และไม่ควรนอนทันที ควรรออย่างน้อย 3  ชั่วโมง

ระวังไม่ให้น้ำหนักตัวมากหรืออ้วนเกินไป

ไม่สูบสุรา ดื่มสุรา

source:  ASTV ผู้จัดการ

About Lucky