ไปเที่ยว “น้ำตกเอราวัณ” กันดีกว่า…

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ” เป็นน้ำตก ที่สร้างชื่อให้กับกาญจนบุรีมาก ที่สุดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนสีเหลือง สายน้ำใสสะอาด บางช่วงที่เป็นแอ่งน้ำจะมีสีเขียวมรกต ยามแดดสาดส่องจึงเกิดสีสันที่งดงาม ภายใต้ป่าใหญ่ที่ไม่รกครึ้มเกินไปแวดล้อมอยู่อย่างร่มรื่น ร่มเย็น

ที่ตั้ง : น้ำตกเอราวัณตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับพื้นที่ราบ และเป็นป่าเบญจพรรณที่ไม่รกชัฏเสียเป็นส่วนใหญ่ ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์

 น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ : เป็นน้ำตำหินปูน มีลำธารไหลทอดยาว ลงมาจากภูเขาระยะทางที่เกิดเป็นน้ำตกชั้นต่างๆ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร สวยงามทั้ง 7 ชั้น สามารถเดินเที่ยวชมจนถึงชั้นบนสุดได้อย่างไม่ยากจนเกินไปนัก ชื่อน้ำตกเอราวัณ มาจาก ลักษณะของน้ำตกชั้นที่ 7 ลักษณะสายน้ำไหลบ่ามองดูคล้ายกับหัวช้างเอราวัณซึ่งมี 3 หัว จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อน้ำตก

 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ : อุทยาฯ ได้จัดเส้นทางไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทางคือ

 เส้น ทางสายป่าดิบแล้งม่องไล่ - ระยะทาง 1,010 เมตร ลักษณะเป็นทางเดินเลียบลำห้วยม่องไล่ เริ่มจากสะพานค่ายพักไปบรรจบกับเส้นทางในน้ำตกเอราวัณชั้นที่ 3

เส้นทางเขาหินล้านปี - ระยะทาง 1,940 เมตร เริ่มจากลานจอดรถไปบรรจบกับเส้นทางสู่น้ำตกบริเวณสะพานของน้ำตกเอราวัณชั้นที่ 4

 

ถ้ำพระธาตุ : อยู่ห่างจากอุทยานฯ ไป 12 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
นำชมได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ

 การเดินทาง
จาก ตัวเมืองกาญจนบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี - ศรีสวัสดิ์) ระยะทาง 66 กิโลเมตร ถึงตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ ตรงไปเข้าที่ทำการอุทยานฯ รวมระยะทางจากตัวเมืองกาญจนบุรี 66 กิโลเมตร

 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ โทรศัพท์ 0 – 3451 – 6530

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

ที่พัก เลือกได้ตามแบบที่ชอบ

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

About Lucky