เที่ยว “ปางสีดา”หน้าฝน..สวยงาม กว่าคำว่า “น้ำตก”

 ปางสีดา

ไป “ปางสีดา” ต้องไม่พลาด ดูนกน้ำ ชมผีเสื้อสวย

 ปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

มีพื้นที่ครอบคลุม พื้นที่ จ.สระแก้ว และ อ.วัฒนานคร อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดย “ปางสีดา” มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกหน้าผาใหญ่ โขดหินตามลำน้ำที่มีลักษณะแปลก ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร หรือ 527,500 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ มีชื่อเสียง

คือ น้ำตกปางสีดา ซึ่งไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 10 เมตร เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำและลานหินกว้าง บรรยากาศร่มรื่นเหมาะสมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

ปางสีดา

ปางสีดา

ปางสีดา

ปางสีดา

ปางสีดา

ปางสีดา

การเดินทาง ทางรถยนต์

จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ( พหลโยธิน ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ให้ท่านเข้าเลนซ้ายเพื่อไปนครนายก เมื่อเข้าเลนซ้ายแล้วขับตรงไปอีกจะพบป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นสะพานวนเข้าสู่ถนนหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก หลังจากลงสะพานแล้วขับตรงไป ประมาณ 46 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

จากตัวเมืองนครนายก ท่านจะเห็นป้ายตัวโตๆ เขียนว่า น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง ถ้าท่านขับตรงไป จะไปน้ำตกลานรัก น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา ( ถนนหมายเลข 3049 ) ให้ท่านเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดปราจีนบุรี ขับตรงไปตามถนนหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 110.9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 3462 ( จะมีป้ายบอกทางบอกว่า น้ำตกปางสีดา ) ขับตรงไป ประมาณ 11 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 14.3 กิโลเมตร แล้วก็เลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 1.1 กิโลเมตร ก็จะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 1.7 กิโลเมตร ก็จะถึงลานจอดรถของน้ำตกปางสีดา ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน จอดรถแล้วเดินลงบันไดประมาณ 50 เมตร ก็จะถึง น้ำตกปางสีดา

About Lucky