กรดไหลย้อน Archive

  • รับประทานอาหารปรืมาณน้อยๆ หลีกเลี่ยงน้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ อาหารรสจัด ไขมันสูง ช๊อกโกแลต ไม่ใส่เสื้อรัดรูปเกินไปออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนตะแคงซ้ายและนอนหนุนหัวเตียงให้สูงอย่างน้อน 6  นิ้ว ไม่ทานมื้อเย็นมาก และไม่ควรนอนทันที ควรรออย่างน้อย 3  ชั่วโมง ระวังไม่ให้น้ำหนักตัวมากหรืออ้วนเกินไป ไม่สูบสุรา ดื่มสุรา source:  ASTV ผู้จัดการ

    วิธีป้องกันโรคกรดไหลย้อน

    รับประทานอาหารปรืมาณน้อยๆ หลีกเลี่ยงน้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ อาหารรสจัด ไขมันสูง ช๊อกโกแลต ไม่ใส่เสื้อรัดรูปเกินไปออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนตะแคงซ้ายและนอนหนุนหัวเตียงให้สูงอย่างน้อน 6  นิ้ว ไม่ทานมื้อเย็นมาก และไม่ควรนอนทันที ควรรออย่างน้อย 3  ชั่วโมง ระวังไม่ให้น้ำหนักตัวมากหรืออ้วนเกินไป ไม่สูบสุรา ดื่มสุรา source:  ASTV ผู้จัดการ

    Continue Reading...