สมองเสื่อม ผู้สูงอายุ อังไซเมอร์ Archive

  • สำหรับ ท่านใดที่มีพ่อแม่ ญาตพี่น้อง หรือตัวเอง อายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป หรือสังเกตุ ว่าคนรอบข้างนั้นมีอาการ หลงลืม สามารถนำแบบทดสอบสภาวะสมองเสื่อม ไปทดลองทำดู หลังจากทำเสร็จ ก็ตรวจคะแนน ว่าอยู่ในสถานะใด ถ้าได้คะแนน ในระดับผิดปกติ ก็รีบควรไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สมอง ยิ่งพบอาการเร็ว รีบรักษา รีบทานยา ก็สามารถชะลออาการได้ครับ แบบทดสอบนี้ ได้มาจาก อาจารย์ประเสริฐ โรงพยาบาลศิริราชครับ

    แบบทดสอบภาวะสมองเสื่อม ภาษาไทย

    สำหรับ ท่านใดที่มีพ่อแม่ ญาตพี่น้อง หรือตัวเอง อายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป หรือสังเกตุ ว่าคนรอบข้างนั้นมีอาการ หลงลืม สามารถนำแบบทดสอบสภาวะสมองเสื่อม ไปทดลองทำดู หลังจากทำเสร็จ ก็ตรวจคะแนน ว่าอยู่ในสถานะใด ถ้าได้คะแนน ในระดับผิดปกติ ก็รีบควรไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สมอง ยิ่งพบอาการเร็ว รีบรักษา รีบทานยา ก็สามารถชะลออาการได้ครับ แบบทดสอบนี้ ได้มาจาก อาจารย์ประเสริฐ โรงพยาบาลศิริราชครับ

    Continue Reading...