English Archive

  • หลายคนต้องเคยเป็นแน่ เวลาเจอสำนวนภาษาอังกฤษแล้วแปลความหมายไม่ออกว่ามันคืออะไรกัน เพราะบางครั้งการที่จะแปลตรงตัวเป๊ะๆ เลย ความหมายคงเพี้ยนน่าดู ยิ่งเป็นสำนวนที่ใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวันที่เจอในบทสนทนา ทีวี หรือในภาพยนตร์บ้างล่ะ อาจจะตีความหมายไม่ออก แต่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้ว เพราะ Life on Campus ได้รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยมาให้ได้อ่านกัน และเพื่อเป็นการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น จะได้นำไปพูด ฟุด ฟิด ฟอร์ ไฟว์ กับเพื่อนๆ ได้อย่างมั่นใจ 1. ‘Rise and shine’ – ประโยคนี้จะพบบ่อยในภาพยนตร์ จะใช้บ่อยในการปลุกใครสักคนตอนเช้าๆ...

    20 สำนวนน่ารู้ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน!

    หลายคนต้องเคยเป็นแน่ เวลาเจอสำนวนภาษาอังกฤษแล้วแปลความหมายไม่ออกว่ามันคืออะไรกัน เพราะบางครั้งการที่จะแปลตรงตัวเป๊ะๆ เลย ความหมายคงเพี้ยนน่าดู ยิ่งเป็นสำนวนที่ใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวันที่เจอในบทสนทนา ทีวี หรือในภาพยนตร์บ้างล่ะ อาจจะตีความหมายไม่ออก แต่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้ว เพราะ Life on Campus ได้รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยมาให้ได้อ่านกัน และเพื่อเป็นการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น จะได้นำไปพูด ฟุด ฟิด ฟอร์ ไฟว์ กับเพื่อนๆ ได้อย่างมั่นใจ 1. ‘Rise and shine’ – ประโยคนี้จะพบบ่อยในภาพยนตร์ จะใช้บ่อยในการปลุกใครสักคนตอนเช้าๆ...

    Continue Reading...